20 juli 2021

Europese Commissie stelt meer spectrum beschikbaar voor betere en snellere wifi

Categories: Indoor wireless,

Het 6 GHz-harmonisatiebesluit maakt 480 MHz extra spectrum beschikbaar in de 6 GHz-band voor Wi-Fi-netwerken in de hele EU, wat ondersteuning zal bieden voor het groeiend aantal apparaten, online toepassingen en innovatieve diensten die een grotere bandbreedte en hogere snelheden vereisen. Burgers en bedrijven zullen kunnen genieten van betere, snellere en stabielere Wi-Fi-verbindingen.

Dit extra spectrum betekent dat het beschikbare spectrum bijna is verdubbeld. Het verbeterde spectrum zal de netwerkcongestie verminderen en dus de snelheid verhogen. Europa zal meer bandbreedte beschikbaar maken voor Wi-Fi-diensten en dat is van fundamenteel belang om innovatie te vergemakkelijken en om de vooropgestelde doelstellingen van het digitale decennium voor 2030 te halen, volgens welke alle Europese huishoudens een gigabit-connectiviteit moeten hebben. De lidstaten moeten deze frequentieband uiterlijk op 1 december 2021 beschikbaar maken voor de invoering van Wi-Fi.